3 Paksi Muslim

3 tiang

Ketahuilah wahai saudaraku – mudah-mudahan dirahmati Allah-,

Sesungguhnya setiap Muslim itu wajib untuk mengetahui tiga perkara asas dan beramal dengannya:

Pertama: Mengetahui bahawa Allah swt yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita sia-sia begitu sahaja, malahan diutuskan kepada kita Rasul. Maka barang siapa yang taat kepadanya akan masuk syurga dan sesiapa yang mendurhakainya akan masuk neraka. Firman Allah swt:

{ الله أعلميتبشسبعايسشبشسقا ىصثقخضصهع ثصةثصعغع }

Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah mengutuskan kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Firaun. Maka Firaun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat. (Surah al-Muzammil: 15-16)

Dalil-dalil: (al-An ‘am: 2), (al-Zariyat: 58), (al-Mukminin: 115-116), (al-Nisaa’: 163-165), (al-Nisaa’: 13), (al-Jin: 23)

Kedua: Mengetahui bahawa Allah swt  sama sekali tidak  meredhai berlakunya syirik (mempersekutukan-Nya) di dalam ibadah. Firman Allah Taala:

{ ??? ??????? ??? ??? ????? ?? ???? ???? }

Maksudnya: Dan sesunggguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesiapa pun di samping (menyembah) Allah. (Surah al-Jin: 18)

Dalil-dalil: (al-Zumar: 7), (al-Nisaa’: 48), (al-Maidah: 72).

Ketiga: Mengetahui bahawa sesiapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh sama sekali memberikan wala’kepada  mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walau pun mereka itu terdiri daripada kaum kerabat.  Firman Allah Taala:

{ ?? ??? ???? ???? ????? ?????? ????? ?????? ?? ??? ???? ?????? ??? ????? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ???????  ????? ??? ?? ?????? ??????? ?????? ???? ???? ??????? ???? ???? ?? ????? ??????? ?????? ????? ??? ???? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ???????? }

Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekali pun orang-orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha terhadap Allah. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang berjaya. (Surah al-Mujadalah: 22)

Dalil-dalil: (Ali-Imran: 118), (al-Maidah: 51), (al-Maidah: 57), (al-Taubah: 23-24), (al-Mumtahanah: 4)

Berkata al-Fudhail bin ‘Iyadh:

???? ???? ????? ??? ?????? ??? ????????? ????? ??? ?????? ??? ???? ????? ????????

-: “Berpegang dengan jalan petunjuk, jangan engkau tewas disebabkan sedikit yang melaluinya. Jauhilah jalan-jalan yang sesat. Jangan engkau terpengaruh dengan banyaknya golongan yang rosak”.

Ketahuilah wahai saudaraku,

Sesungguhnya agama Islam ini berdiri di atas ilmu dan hujah yang sahih.

Tiada jalan untuk memahami agama ini melainkan dengan wahyu.

Tiada jalan untuk memahami wahyu, melainkan dengan perkhabaran rasul.

Tiada jalan untuk memahami perkhabaran rasul, melainkan dengan memahami sunnahnya.

Tiada jalan untuk memahami sunnahnya melainkan dengan ilmu.

Tiada jalan untuk mendapatkan ilmu, melainkan dengan belajar, terus belajar dan terus belajar.

Dan tidaklah ada perkataan yang lebih baik lagi kecuali perkataan mereka yang menyeru ke jalan Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *